جایزه ادبی استاد شفیقی

All دوره اول گروه شعر های تالشی دوره سوم گروه شعرهای فارسی دوره دوم
Zabih_Allah_Samapoor
نفر سوم گروه شعر های تالشی نخستین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی
nopic
نفر اول گروه شعر های فارسی سومین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی  
Ali_Asghar_Badpa
نفر اول گروه شعر های فارسی نخستین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی  
nopic
نفر اول گروه شعر های تالشی دومین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی
Rasoul_Alizadeh
نفر دوم گروه شعر های تالشی دومین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی
nopic
نفر سوم گروه شعر های تالشی سومین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی  
nopic
نفر اول گروه شعر های تالشی سومین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی  
nopic
نفر سوم گروه شعر های فارسی سومین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی  
Mohammad_Mortazai
نفر دوم گروه شعر های تالشی نخستین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی  
Davoud_Malakzadeh
نفر سوم گروه شعر های فارسی دومین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی
Yaser_Karamzadeh_Haftah_Khoni
نفر سوم گروه شعر های تالشی دومین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی  
Naghi_Mehrpoya
نفر اول گروه شعر های تالشی نخستین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی هـَی کلاک کلاک کلاک زنجیلـَه پوئـَه شیوار آسمون…
nopic
مشترکآ نفر سوم گروه شعر های فارسی نخستین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی
nopic
نفر دوم گروه شعر های تالشی سومین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی  
nopic
مشترکآ نفر سوم گروه شعر های فارسی نخستین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی
nopic
نفر دوم گروه شعر های فارسی دومین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی
Ali_Asghar_Badpa
نفر اول گروه شعر های فارسی دومین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی  
Akef
نفر دوم گروه شعر های فارسی نخستین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی
nopic
نفر دوم گروه شعر های فارسی سومین دوره جایزه ادبی استاد شفیقی  

درباره جایزه ادبی استاد شفیقی

شهرام آزموده، سردبیر ماهنامه بین الملی تالش

ماهنامه تالش آغازگر و بنیانگذار جایزهء ادبی استاد شفیقی که در نوع خود در تالش بزرگ فاقد هرگونه سابقه ای بود با همکاری فرزندان استاد هارون شفیقی عنبران، عمران شفیقی و شهریار شفیقی، بود.  البته این نکته را نباید فراموش کرد که در سه دوره این جایزه ادبی همراهی و همکاری هيئت داوران و شرکت و حضور شاعران - که حضورشان نشان از اعتماد به نشریه تالش بود - این حرکت را اگر چه همراه با برخی موانع و مشکلات شد، آسانتر نمودند. 

لازم به ذکر است که تلاش ماهنامه بین الملی تالش از برگذاری جایزهء ادبی استاد شفیقی بر این بوده که با این کار به آن دسته از فرزندان توانمندن تالش که در جاهای دیگر توجهی به کارهای آن ها نمی شود، بگوید که هنوز در تالش هستند کسانی که برای کارهای شان احترام قائل اند و تلاش شان هنوز هم در بین اهالی قلم تالش خریدار دارد. 

به امید سربلندی تالش عزیز.

داوران نخستین دوره دومین دوره سومین دوره
هیئت داوران نخستین دوره از جمله شاعران و پژوهشگران مطرح تالش بزرگ بودند و متشکل از آقایان:

دکتر احسان شفیقی (پژوهشگر ، شاعر ، عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه آزاد آستارا ، رئیس فعلی موسسه آموزش عالی شهریار آستارا. دارای دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران)

دکتر فرزاد بختیاری (دکترای ادبیات زبان فارسی)

فرامرز مسرور ماسالی (شاعر و محقق)

علی عبدلی (پژوهشگر، نویسنده و شاعر)

شهرام پوررستم
هیئت داوران دومین دوره متشکل از آقایان:

دکتر محمد مصدق کمالی (دکترای داروسازی، دانشجوی دکترای ادبیات فارسی و شاعر)

صفا شفیقی (دبیر و شاعر)

 حسین مرادی کوره جانی(کارشناس ادبیات و شاعر)

ابراهیم خادمی ارده (کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه و شاعر)
هیئت داوران سومین دوره متشکل از آقایان:

مسعود شهبازلی (شاعر و طنز پرداز معروف و توانمند تالش و سراینده مجموعه فقره بندلی حیکایت)

سیاوش شفیقی عنبران (کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی - دبیر دبیرستان های نمین و پژوهشگر زبان و ادبیات تالشی)

علی اصغر بادپا(شاعر خوش قریحه تالش و نفر اول دو دوره اول و دوم جایزه ادبی استاد شفیقی در گروه شعرهای فارسی)
ای مهربان پدر

ای مهربان پدر!

سزاوار نیست که به پیشواز روحت نرود دلم، گوشم، زبانم.

ای رفیق شفیق من!

ای که به دامن قلبم محبت ریختی!

و به چشمم رنگ عشق پاشیدی

و گوشم را با کلمات آرامت

با نام خدا آشنا کردی

و زبانم را به شکر

گفتی که دوست بدارم همه را 

چون کلید هفت آسمان این است

لحظه های درنگم را

سخاوتمندانه بر من ببخشای.

نه من آنم که بتوانم بدون تو باشم

و نه تو آنی که مرا تنها گذاری

چگونه به استقبال روحت نشتابد

هستی تسخیر یافته ام!