عکس های خود را برای ما به آدرس زیر و یا در صفحه فیس بوک شفیقی ارسال کنید! 

mohsen @ shafighi.net